Childreen's day
.
.

Ngày Thiếu nhi hay Ngày Trẻ em như là một sự kiện hay một ngày lễ dành cho thiếu nhi được tổ chức vào các ngày khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới. Liên Hiệp Quốc đã đề nghị ngày 20 tháng 11Ngày Thiếu nhi Thế giới (Universal Children's Day) [1] nhưng để cho các quốc gia thành viên được tự quyền chọn ngày Thiếu nhi cho riêng mình [1]. Một số quốc gia thuộc Khối Xô Viết cũ tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi (International Children's Day) vào ngày 1 tháng 6. Nhiều quốc gia tổ chức ngày trẻ em vào những ngày khác.

Bình luận
.
.
.
Tuổi thần tiên - Phạm Duy

Bình luận
.
.
.
"Nếu con đang làm toán mà có bầu thì mami tới đẻ cho con liền nha,rồi mami ẵm về nuôi con làm toán tiếp"
Bình luận
.
.
.
Bình luận
.
.
.
Con đã lớn khôn - Bob & Kim

Bình luận
.
.
.
Con đã lớn khôn - Bin & Bo

Bình luận
.
.
.
.